Havnereglement for Juelsminde Havn og Marina


Havnereglement gældende for Juelsminde Havn & Marina

 I menuen til højre kan havnereglementet åbnes.

Herudover gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Enhver lystbådejer og andre der bruger og færdes på JHM´s område er pligtig at gøre sig bekendt med indholdet af reglementet, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse på Havnekontoret.

Indholdsfortegnelse:
1.Generelle bestemmelser
2.Regler for sejlads, gæstepladser, fortøjninger m.m.
3.Mærkning, optagning og søsætning, vinterpladser m.m.
4.Øvrige miljø- og ordensbestemmelser
5.Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser
6.Pladstildeling
7.Ikrafttræden, ændringer m.v.

Regler gælder for erhverv:

Åben dokument

Regler for arrangementer:

Åben dokument

Affaldsplan:

Åben dokument

 

Havnereglementet kan læses og downloades
her >>>

Juelsminde Havn27