Havnereglement for Juelsminde Havn og Marina


Havnereglement gældende for Juelsminde Havn & Marina

 I menuen til højre kan havnereglementet åbnes.

Herudover gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Enhver lystbådejer og andre der bruger og færdes på JHM´s område er pligtig at gøre sig bekendt med indholdet af reglementet, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse på Havnekontoret.

Indholdsfortegnelse:
1.Generelle bestemmelser
2.Regler for sejlads, gæstepladser, fortøjninger m.m.
3.Mærkning, optagning og søsætning, vinterpladser m.m.
4.Øvrige miljø- og ordensbestemmelser
5.Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser
6.Pladstildeling
7.Ikrafttræden, ændringer m.v.

Regler gælder for erhverv:

Åben dokument

Regler for arrangementer:

Åben dokument

Affaldsplan:

Åben dokument

Husbåde, samt husbåde lignende fartøjer/konstruktioner:

Bådpladsen må ikke benyttes til husbåd eller lignende fartøj eller konstruktion, der primært er beregnet til beboelse. Bestyrelsen for Juelsminde Havn & Marina afgør i eventuelle tvivlstilfælde, om et fartøj er at betragte som et lystfartøj eller en konstruktion primært beregnet til beboelse, og som sådan derfor ikke må henligge på havnens område.

 

Havnereglementet kan læses og downloades
her >>>

Juelsminde Havn27