Omkostninger ved leje af fast bådplads i Juelsminde Havn og Marina


INDSKUD, SAMT ÅRLIG LEJE AF PLADSEN.

Begge beløb beregnes efter vandarealet på pladsen. Bredde, målt fra midt pæl til midt pæl x længde, målt fra midt pæl til forkant bro.

2016 priser            Gl. Havn,  Marina samt Sandbjerg Marina:

  Pris pr m2 Moms Pris incl. Moms pr m2
A: INDSKUD 304,94 kr 76,23 kr 381,17 kr    

B: LEJE

117,59 kr

29,39kr   


146,98 kr

   
C: INDSKUD 1/6  76,17 KR 19,05 KR  95,22 KR    

2016 priser                                    ØSTHAVN

  Pris pr m2 Moms Pris incl. Moms pr m2
A: INDSKUD 348,05 kr 87,01 kr 435,06 kr    

B: LEJE

133,21 kr

33,30 kr


166,51 kr

   
C. INDSKUD 1/6 87,52 kr 21,22 kr 109,40 kr    

Beløbene pristalsreguleres årligt. Fra 2017 til 2018 er pristallet steget med ca 1,2%

Værdien af indskuddet nedskrives over 6 år. Dvs., opsiger du din plads efter 3 år, vil du få tilbagebetalt 3/6 af dit indskud.

Ved lejemål ud over 6 år, vil man ikke få noget indskud tilbagebetalt.

Ved pladsskifte reguleres ikke nedskrevet indskud op eller ned alt efter kvm vandareal. Dvs. at skifter man til større plads skal der betales indskud af de ekstra kvm. og skifter man ned i størrelse refunderes de overskydende kvm.

MOBILE BÅDSTATIVER

Ønsker du vinterplads til din båd på JH&M`s havneareal, er du forpligtet til at benytte de af havnen tilhørende transportable bådstativer. Der betales indskud samt leje for brug af stativerne. Indskuddet afskrives lineært over 6 år.

  0-3 Ton 3-8 Ton 8-10 Ton 10-15 Ton   15-30 Ton
INDSKUD 3.750 kr 3.750 kr 5.000 kr 6.250 kr    

LEJE

1.250 kr

1.250 kr

 

1.625 kr

1.875 kr

   
         
KRAN 575 kr 1.000 kr. 1.450 kr  1.650 kr        2.000 kr

 

Beløbet for kraning og moving, skal betales både ved isætning og optagning.

Tillæg for optagning med mast ved vinteropbevaring. 750 kroner pr år.

Priserne på kraning og transport til vinterpladserne, er i forbindelse med fællesoptagning.

Arbejde ved skader på anlæg oll. 500 kroner pr time.

Bestilt mooving uden for fælles optagning og søsætning 1.000 kroner pr time.

Bemærk alle priser er incl moms.

Alle både der kranes op, og skal stå på havnearealet, skal bundrenses/højtryksrenses på havnens spuleplads på Stormolen, og benytte rensningsanlægget.

Mastekraner.

200 kg manuel mastekran er gratis

1600 kr eldrevet mastekran 25 kr pr gang afregnes på havnekortet.

 

Brug af højtryksrenser og rensningsanlæg er gratis.

Information og leje af bådplads ved henvendelse til havnefogeden på 20288248, eller send en mail til: mail@juelsmindehavn.dk

For at leje en fast bådplads i JH&M er det en betingelse, at du er aktivt medlem af Juelsminde Sejlklub.

Juelsminde Havn30