Omkostninger ved leje af fast bådplads i Juelsminde Havn og Marina


Se takst- og prisblad 2020 HER <<<

INDSKUD, SAMT ÅRLIG LEJE AF PLADSEN.

Begge beløb beregnes efter vandarealet på pladsen. Bredde, målt fra midt pæl til midt pæl x længde, målt fra midt pæl til forkant bro.

2020 priser            Gl. Havn,  Marina samt Sandbjerg Marina:

      Pris pr. m2
A: INDSKUD     393,71 kr    

B: LEJE
 
  


151,81 kr

   

 

C: INDSKUD 1/6

   

 

98,35 KR

   

 

2020 priser                                    ØSTHAVN

      Pris pr. m2
A: INDSKUD     444,82 kr    

B: LEJE
   


170,24 kr

   

 

C. INDSKUD 1/6

   

 

111,85 kr

   

Beløbene pristalsreguleres årligt. Fra 2019 til 2020 er pristallet steget med ca 1,4%

Værdien af indskuddet nedskrives over 6 år. Dvs., opsiger du din plads efter 3 år, vil du få tilbagebetalt 3/6 af dit indskud.

Ved lejemål ud over 6 år, vil man ikke få noget indskud tilbagebetalt.

Ved 1/6-indskud betales et årligt indskud pr. m2, som straksafskrives hvert år.

Ved pladsskifte - se Havnereglement.

Se eksempler på prisen her.

MOBILE BÅDSTATIVER

Ønsker du vinterplads til din båd på JH&M`s havneareal, er du forpligtet til at benytte de af havnen tilhørende transportable bådstativer. Der betales indskud samt leje for brug af stativerne. Indskuddet afskrives lineært over 6 år.

  0-3 Ton 3-8 Ton 8-10 Ton 10-15 Ton  
INDSKUD 3.750 kr 3.750 kr 5.000 kr 6.250 kr    

LEJE

1.250 kr

1.250 kr

 

1.625 kr

1.875 kr

   
         
KRAN 600 kr 1.075 kr. 1.550 kr  1.775 kr       

 

Beløbet for kraning og moving, skal betales både ved søsætning og optagning.

Tillæg for optagning med mast ved vinteropbevaring. 750 kroner pr år.

Priserne på kraning og transport til vinterpladserne, er i forbindelse med fællesoptagning.

Se takst og prisblad for yderlige kran og beddingspriser.

Arbejde ved skader på anlæg oll. 500 kroner pr time.

Bestilt mooving uden for fælles optagning og søsætning 1.000 kroner pr time.

Bemærk alle priser er incl moms.

Alle både der kranes op, og skal stå på havnearealet, må kun bundrenses/højtryksrenses på havnens spuleplads på Stormolen, og benytte rensningsanlægget.

Mastekraner.

200 kg manuel mastekran er gratis

1600 kr eldrevet mastekran 25 kr pr gang afregnes på havnekortet.

Slæbested

50 kr pr bomløft afregnes på havnekort.

Brug af højtryksrenser og rensningsanlæg er gratis, i forbindelse med fællessøsætning og fællesoptagning.

Information og leje af bådplads ved henvendelse til havnechefen på 20288248, eller send en mail til: mail@juelsmindehavn.dk 

For at leje en fast bådplads i JH&M er det en betingelse, at du er aktivt medlem af Juelsminde Sejlklub.

 

Juelsminde Havn30