Find vej


Juelsminde Havn & Marina
Havnen 
DK-7130 Juelsminde

Havnens kontor og Havnefogedens tlf.: 2028 8248 
  
E-mail til Havnefoged:  mail@juelsmindehavn.dk

E-mail til teknik / service: mailto:bd@juelsmindehavn.dk