Havnens historie


Historieskrivning om Juelsminde

Det menes, at Juelsminde har fået sit navn fra den gamle Færgegård der i 1813 blev bygget af herremanden på godset Palsgård, Kammerherre Niels Juel Reedtz. På et træskilt, anbragt over indgangsdøren til gårdens stuehus, kunne man læse indskriften: Juels-minde, bygget 1813 af Niels Juel Reedtz.

Og en færgegård var det nemlig, for allerede omkring 1500-tallet, var der færgeforbindelse mellem Bogense og Klakring (Juelsminde lå i Klakring sogn). Selve Kong Kristian den 4-de benyttede i 1608 overfarten, og ved den lejlighed gav han færgefolkene 5 rigsdaler i drikkepenge. I et reglement på ikke mindre end 3 sprog: tysk, engelsk og fransk, kunne man bl.a. læse, at på Bogensesiden var der en stor færge, der hver torsdag morgen kl 5 afgik til Juelsminde, hvorfra den returnerede fredag eftermiddag kl 15. Den kunne fragte intet mindre end 1 vogn og 4 heste eller 12 kvæghøveder, samt en sejlbåd. Velankommet til Juelsminde kunne man så blive viderebefragtet med hestevogn til Horsens. Det fortælles at det var bønderne fra Klakring, der på skift var pligtig til at viderebefordre de rejsende.

Færgeforbindelsen mellem Fyn og Jylland var grobund for en stor samhandel mellem de 2 landsdele, og hvert år i September måned blev der afholdt et stort (Sandbjerg) marked lidt neden for Færgegården, og det var et stort tilløbsstykke, der tiltrak folk fra nær og fjern i hele Bjerge Herred. Her mødtes, foruden kreaturhandler og handelsmænd, "Kunstriddere, Lirekassemænd, stærke Mænd og Visesangere".

Havnen blev indviet i 1896

I 1880 opstod tanken om en jernbane gennem Bjerge Herred, og i 1884 lykkedes det at åbne strækningen mellem Horsens og Juelsminde. Før den tid var der faktisk ikke nogen huse i Juelsminde. Der kom først lidt gang i bosætningen, da man indviede havnen i 1896. Sidenhen blev der bygget et teglværk, et stort pakhus, boliger og endog et badehotel. Det var ikke uden problemer at drive havnen, men som nu, har den altid haft stor betydning for byen. Først som fiskerihavn, men også som fragthavn, og bl.a. under sidste verdenskrig, blev der udskibet brunkul til Hovedstaden, og som årene gik, oplevede man i sommermånederne flere og flere gæstesejlere der anløb havnen.

Palsgård Gods - et gods med stor betydning for Juelsminde by og havn

De forskellige ejere af Palsgård Gods har i hele perioden spillet en stor rolle i Juelsmindes udvikling. Det var på Palsgårds jorde, at byen blev bygget, men det var først i 1908, da godsejer Schou overtog godset, at der kom lidt skik på byens udvikling. Han skænkede bl.a. byen den flotte kirke der blev indviet 8. juni 1913. Det var også godsejer Schou der i starten af 1900-tallet reddede den gamle "FREGATTEN JYLLAND" fra ophugning. Han lod den opankre i Sandbjerg Vig, som et slags vartegn og et godt trækplaster for Juelsminde. Især om sommeren valfartede mange til Juelsminde for at besigtige dette prægtige krigsskib, der bl.a. havde deltaget i slaget ved Helgoland den 9. maj 1864. Man blev sejlet ud til skibet i små motorbåde, og for den ringe afgift af 10 øre, kunne man få lov at entre skibet ad den høje "faldrebstrappe".

Ved godsejer Schou´s død i 1925 blev FREGATTEN JYLLAND solgt til Marine-ministeriet, og skibet blev slæbt til Langebro i København, hvorefter bl.a. skolebørn anvendte skibet som herberg, når de gæstede Hovedstaden.

Oprindeligt var Juelsminde en fiskeri-by

Fra havnens start, var det naturligvis fiskeriet, der prægede udviklingen. I 1904 oprettede fiskerne Danmarks første eksportforening, og der blev opført et stort kølerum på havnen. Kølemidlet bestod af is, der om vinteren blev hentet fra de tilfrosne søer ved Barrit, og fragtet til havnen af jernbanen. Når man så om foråret, f.eks. sendte en jernbanevogn, fuld af sild til Hamborg, kunne der godt være en enkelt frø med i isen. Med tiden blev bådene større og større, og udviklingen gik fra sejl til motor. Fiskernes fangstresultat har gennem årene altid svinget meget, men i 70-erne var der kun enkelte fiskebåde tilbage, fiskene var simpelthen forsvundet, og fiskeriforeningen blev i 1980 opløst, ligesom fiskeeksportens bygninger blev solgt.

De første skridt mod sejlsportsforeningen

Helt tilbage omkring første verdenskrig, blev der afholdt kapsejlads i Juelsminde Bugten. Det var de lokale fiskere, der udfordrede sejlerne fra Vejle og Horsens. Da fiskerne dagligt sejlede med sejl, når de skulle ud på fangstpladserne, blev det ofte dem, der vandt den eftertragtede Palsgårdpokal. Men efterhånden som bl.a. sejlene blev bedre, måtte de lokale fiskere ofte nøjes med mindre præmier.

I 1952 blev Sejlsportsforeningen stiftet, og den første formand, blev byens el-installatør Holger Johansen. Det første klubhus blev bygget i 1966, og siden er udviklingen gået stærk. Kendetegnende har det altid været lokale ildsjæle, der har gået forrest i udviklingen af Sejlklubben. Man så det da først den gamle fiskerihavn skulle udvides, da det nye klubhus blev bygget i 1972, da det nye havnebassin (Sandbjerg Marina) blev bygget i 1900-91, osv. osv.

Juelsminde Havn og Marina i dag

I dag råder Juelsminde Sejlklub, som den blev omdøbt til i 1994, over et meget flot klubhus mellem de 2 havnebassiner, og et stort byggeri på Stormolen, der huser ungdomsafdelingen.

Juelsminde Havn & Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 3 er valgt af kommunen, 2 er valgt blandt havnens erhvervsbrugere, og de sidste 2 er valgt af Juelsminde Sejlklub. Der rådes i dag over 4 havnebassiner med ialt 500 bådpladser. Havnen har en sund økonomi, og det afspejler sig i de mange nye investeringer og tiltag der foretages, for at gøre det både sikkert og dejligt at gæste denne skønne havn.

Juelsminde Havn06