Bådpladser og Ansøgning


Leje af bådplads i Juelsminde Havn & Marina

Se ledige bådpladser i dette skema - klik her

OBS LISTEN OPDATERES MANUELT 1 GANG OM UGEN.

Udlejning af bådpladser foregår efter gældende regler. Fast medlemskab af Juelsminde Sejlklub, og tildeling efter anciennitet. Dvs. efter gældende ansøgningsfrist på 14 dage, tildeles pladserne til de laveste medlemsnumre. Naturligvis skal båd og plads passe sammen.

For medlemskab af Juelsminde Sejlklub, udfyldes formular på klubbens hjemmeside: www.Juelsmindesejlklub.dk

Efter bindende underskrift af fremsendte kontrakt, fremsendes faktura med 14 dages betalingsfrist.

Udfyld nedenstående ansøgning.

Bådpladsen må ikke benyttes til husbåd eller lignende fartøj eller konstruktion, der primært er beregnet til beboelse. Bestyrelsen for Juelsminde Havn & Marina afgør i eventuelle tvivlstilfælde, om et fartøj er at betragte som et lystfartøj eller en konstruktion primært beregnet til beboelse, og som sådan derfor ikke må henligge på havnens område.

BEMÆRK DATO FOR FØRSTE ANSØGNING

OBS! Længde angives incl. prædikestol, badestige og søgelænder

Plads ansøgning

Plads ansøgning

 

Skema over ansøgere til ledige bådpladser

Her kan du se de ledige bådpladser, hvem der søger og hvem der har fået tildelt tidligere ledige pladser.

Tryk her for at åbne skemaet>> 

 

Oversigtskort over de 4 marinaer

Juelsminde Gammel havn

Juelsminde Marina

Sandbjerg Marina

Østhavnen