Almindelig orientering - Vinteropbevaring af både


VINTERPLADSER, OPTAGNING OG SØSÆTNING.

Følgende er gældende for både der skal vinteropbevares på havnearealet.

STATIVER OG AFVASKNING:

Bådene skal stå i et af Havnens Standardstativer.

Stativerne lejes på årsbasis af JH&M. Lejen opkræves i forbindelse med bådoptagning, og prisen fremgår af gældende prisliste, som kan ses på Havnens hjemmeside.

Al afvaskning af bådens bund, skal ske på den dertil indrettede vaskeplads på Stormolen. Dette gælder også for både optaget i slæbestedet. Den store bedding er foreløbig fritaget.

JH&M forestår optagning og søsætning af både som vinteropbevares på havnearealet.

OPTAGNING:

Omkring 1. september bekendgøres perioden for optagning ved opslag på Havnens hjemmeside, samt ved tilmeldingsskemaer ved havnekontoret.

Såfremt man ønsker en vinterplads på havnearealet, skal man tilmelde sig dette inden fristens udløb. ALLE FELTER I TILMELDINGSSKEMAET SKAL UDFYLDES-TYDELIGT.

Senest den 1.ste oktober fremlægges planerne for optagningen ved opslag ved havnekontoret og ved mail til den enkelte.

Efter planen kranes bådene op, og anbringes i et standardstativ, som køres til vaskepladsen. Efter afvaskning køres stativ med båd til vinteropbevaring.

SØSÆTNING:

Omkrind d. 1. marts bekendtgøres perioden for årets søsætning. Planen fremsendes via mail til den enkelte, omkring d. 1. april hænges planen op ved havnekontoret.

GENERELT:

Bådejeren bedes møde frem i god tid i forhold til planen, og der skal være min. 2 mobile personer til hjælp under arbejdet.

Man skal være indstillet på at tidsplanen kan forrykkes.

Imens JH&M fællesoptagning og fællessøsætning foregår, kan andre søsætninger eller optagninger kun ske efter aftale med havnepersonalet.

Gældende priser for leje af stativ, indskud samt optagning og søsætning, kan ses på havnens hjemmeside.

Rødt/grønt skilt

Da næsten alle faste pladser er udlejet, er det uhyre vigtigt, at du med dit rødt/grøntskilt husker at markere, hvis du forlader pladsen. Dette gælder også, for blot en enkelt nat.

Du skal blot sende en sms til havnepersonalet på 30 73 74 75, hvor du skriver: Pladsnummer og hjemkomstdato, senest dagen før hjemkomsten, så vil havnepersonalet sørge for at pladsen er fri igen, senest klokken 12.00 på hjemkomstdatoen.

Klubmærke/årsmærke

I § 4 i vores ordensreglement, står der " ethvert fartøj med fast plads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som Juelsminde, og alle fartøjer som ligger i havnen med fast plads, skal bære klubstander og årsmærke, som tydeligt kan ses fra broen."

Grunden til at båden, både skal bære klubstander, årsmærke og korrekt hjemsted, er den, at det skal være tydeligt og nemt for havnepersonalet, at se om det er en hjemmehørende båd eller en gæstesejler, hvor der skal opkræves havnepenge.

I modsat fald kan det betyde tab for både JH&M samt Sejlklubben.

I øvrigt henvises der til det udleverede "Ordensreglement for JH&M". Heri beskrives de forskellige bestemmelser vedrørende: regler for sejlads, gæstepladser, fortøjning, optagning, brændstof, miljø-og ordenbestemmelser,ansvar og straffebestemmelser samt pladsadministration. Men der er også en del serviceoplysninger, der er gode at kende.

Nye elstandere

I forbindelse med den store oversvømmelse vi havde i efteråret-06, blev der i havnebestyrelsen truffet beslutning om, at der skulle etableres helt ny elforsyning rundt på alle broer.

Samtidig blev der monteret nye, "høje" elstandere, med indbygget belysning, samt elstik til hver enkelt bådplads.

Pga. det stadig stigende elforbrug, ikke mindst fra vore gæstesejlere, blev det besluttet at alle skal betale el, efter forbrug.

I en af vore 2 cashloadere, der er placeret henholdsvis ved Klubhuset og Havnekontoret, kan du købe en Havnekort/strømkort

Havnekortet kan anvendes til betaling af el fra de nye elstander, til betaling af brusebad,  samt som adgangskort til toiletter/ bruserum og klubhus. Prisen pr. kWh er fastsat til kr. 3,5-.

Der er opsat en betalingsautomat/cashloader ved klubhuset, samt havnekontoret, hvor du kan "tanke" værdi på betalingskortet. Endvidere kan gæstesejlerne også betale havnepenge i cashloaderen.

I betalingsautomaten ved havnekontoret,kan du derudover "tømme" sit betalingskort for værdi, og få udbetalt restbeløbet og depositum for kortet.

På el-standerne er der et låsebeslag, så du kan låse dit stik. Det forhindrer, at andre kan "tappe" af den værdi, du har lagt ind. Låsen SKAL fjernes, samtidig med at du ved afsejling vender sit skilt til grønt.

Husk at sende en sms til havnefogeden med besked om hjemkomsttidspunkt. Når du fjerner låsen, kan du "tømme" el-stikket for indlagt værdi.

Ansvarsforsikring

Alle fartøjer, der anbringes på havnens område - på land, såvel som i vandet - skal være ansvarsforsikrede.

Juelsminde Havn05