Havnereglement for Juelsminde Havn og Marina


Som en synliggørelse af den udvikling, som Juelsminde Havn og Marina (JHM) er inde i, samt et ønske om øget information til havnens brugere, herunder den store tilgang af nye fastliggere, er denne informationsside udarbejdet i løbet af 2004.

Ved hjælp af links'ne i det nedenstående kan du se de generelle bestemmelser samt serviceoplysninger for JHM, og de individuelle ordensregler der er gældende for JHM´s område. Herudover gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Enhver lystbådejer og andre der bruger og færdes på JHM´s område er pligtig at gøre sig bekendt med indholdet af reglementet, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse på Havnekontoret.

Indhold:
1.Generelle bestemmelser
2.Serviceoplysninger.
3.Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.
4.Optagning, reparation, brændstof m. m.
5.Forskellige miljø- og ordensbestemmelser
6.Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser.
7.Ikrafttræden, ændringer m.v.
8.Regler for administration af pladstildeling i Juelsminde Havn og Marina.
9.Kystdirektoratets "Bekendgørelse om standardreglement for overholdelse
af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
10.Standardreglement

 

 

Havnereglementet kan læses og downloades
her >>>

Juelsminde Havn27